Choď na obsah Choď na menu
 


Prihláška člena OZ

30. 1. 2011

Život je PES :-)

občianske združenie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Prihláška

za člena
občianskeho združenia

Život je PES :-)

 

  Týmto sa prihlasujem za člena/ku občianskeho združenia (ďalej združenie) Život je PES :-) so sídlom Páterová 14, 04801 Rožňava.

  Vyhlasujem, že poznám stanovy združenia, súhlasím s nimi a súhlasím so spracovaním a evidenciou údajov a informácií, uvedených v tejto prihláške, výlučne pre vnútorné potreby združenia.

Zároveň súhlasím s platením ročného členského príspevku vo výške 5 €.

Meno a priezvisko.....................................................................................................................................

Adresa.........................................................................................................................................................

Tel................................................................................................................................................................

e-mail..........................................................................................................................................................

Uvítame aj uvedenie oblasti, v ktorej pôsobíte (pre potreby združenia), alebo v ktorej by steboli ochotný/ochotná profesionálne, s kontaktmi , alebo inak podporiť realizáciu cieľov
združenia.

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Dátum..................................                                                                              Podpis...............................

 

Tel:  0918 415 944, e-mail: zuzi.zuzi56@post.sk